Vợ Dương Chí Dũng hôn gió tiễn chồng về trại giam

Standard

Vợ Dương Chí Dũng hôn gió tiễn chồng về trại giam Vợ và con gái ngóng vào xe tù để động viên ông Dương Chí Dũng. Bà Phương động viên bị cáo Dương Chí Dũng bằng cử mạnh mẽ.  Và cố gắng nở nụ cười với chồng dù mắt ngân ngấn nước.   Vẫy tay và […]