Quyền lực tóc dài

Standard

1. Mái tóc theo chiều dài lịch sử Cùng với những biến thiên của lịch sử và xã hội loài người, chiều dài mái tóc không hề đứng im mà trở thành công cụ để họ bày tỏ ước vọng. Không riêng cánh đàn ông phương Tây thời Trung cổ muốn mượn chiều dài mái […]