Mánh nhỏ giúp chặn tính năng tự động chạy video trên Facebook

Standard

Chọn Setting. Chọn Video. Chọn “Off” để tắt tính năng chạy video tự động. Vào “Setting”. Chọn “Facebook”. Sau đó tiếp tục chọn “Setting”. Cuối cùng, chọn “Auto-play on Wi-Fi only” để nút tròn màu trắng chuyển sang màu xanh. Nút “Setting” trên thanh Menu. Trong phần “General Setting” hãy tap vào ô vuông bên […]