Điều gì đã khiến Ngự Long Tại Thiên 3D được mệnh danh là siêu phẩm? – P.02

Standard

Hệ phái Vũ Phiến có bề ngoài uy phong vương giả. Lấy cảm hứng từ chiếc quạt Ba Tiêu trong truyền thuyết, quạt có thể quạt một cái thì lửa tắt, quạt hai cái thì sinh gió, quạt ba cái thì mưa xuống, nên hầu hết các hiệu ứng của hệ phái Vũ Phiến đều […]